Seminář MVDr.Gbelec

MVDr. Petr Gbelec

Curiculum vitae:
promoval na VFU v Brně 1994
8/1994 – 3/1997 zaměstnán na pohotovostní klinice v Praze
4/1997 spolu s MVDr. Najmanem založil Veterinární nemocnici AA-Vet
od roku 2007 Posuzovatel DOV (Dědičné oční vady)

Profesní členství:
ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology)
KVL – Komora veterinárních lékařů ČR
ČAVLMZ – Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat 

Specializace:
věnuje se téměř výhradně oftalmologickým pacientům
hlavní zaměření: mikrochirurgie oka a jeho okolí (plastiky víček, rohovky; operace šedého zákalu; glaukom)

Zahraniční stáže:
– Animal Medical Centre, New York, USA
– ESAVS, Toulouse, Francie
– Animal Health Trust, Newmarket, UK

Publikační činnost:
pravidelně přispívá do odborných i zájmových časopisů, kde se formou populárně naučných článků snaží o propagaci moderních trendů ve veterinární medicíně
Anatomie, fyziologie a funkce rohovky, Veterinářství, 8/2005 
Nasální trichiáza a redundantní časa u brachycefalických plemen – chirurgické řešení, Veterinářství, 12/2006 
Kombinace operačních technik při řešení smíšeného entropia a ektropia u anglického kokršpaněla, Veterinářství, 12/2008 
Dermoid a mikrochirurgie povrchu rohovky – časopis Komory vet. Lékařů Slovenské republiky, 2010 
Amniová membrána – možnosti použití ve veterinární oftalmologii – Veterinářství, 10/2013 
Řešení korneálních defektů pomocí xenogenních náhrad – retrospektivní pohled, Veterinární klinika 3/2015 
Akutní bulozní keratopatie u kočky, v tisku 2015 

 

Přednášková činnost: 2003 – Eosinofilní keratitis – Sympozium společnosti Cymedica,
2003 – Primární luxace čočky – Toulouse,
2003 – Dermoid – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2004 – Trauma oka – Sympozium společnosti Cymedica,
2006 – Základy mikrochirurgie – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2007 – Primární luxace čočky – případ Jagtteriér, zkoušky posuzovatelů Dědičných očních vad,
2007 – Chirurgie oka u brachycefalických pacientů – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2007 – Traumatické léze – oko a okolí – Konference KVL ČR, Brno,
2010 – Onkologický pacient v oftalmologické praxi – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2011 – Rekurentní vřed – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2012 – Využití amniového flapu v řešení hlubokých rohovkových vředů – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2012 – Použití nitrooční náhrady ISP u slepého oka – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové,
2005, 2006, 2008, 2010 – Přednášky pro studenty Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno
2014 – Ultrasonografie jako diagnostický nástroj v oftalmologii zvířat
2014, 2015 spolupráce na pořádání Oftalmologického semináře pro veterinární lékaře – chirurgie rohovky, workshop KVL ČR

Součástí semináře s panem doktorem Gbelecem bude seminář o genetice dědičnosti barev s paní Lenou Venclíkovou (hlavní poradce chovu).