HCM

Hypertrofická kardiomyopatie, neboli HCM, je nejčastěji diagnostikované srdeční onemocnění koček. Toto onemocnění je charakterizováno regionálním či difuzním ztluštěním myokardu (svalové tkáně srdce) a je diagnostikováno u koček mladých (4 měsíce) až starých (16 let). Ačkoliv veškeré příčiny kočičí formy HCM dosud nebyly odhaleny, důsledným výzkumem u plemen mainská mývalí kočka a ragdoll je usuzováno na genetické aspekty onemocnění a tedy dědičnost HCM. Výzkum ukazuje, že HCM je dědičné autosomálně dominantní onemocnění s neúplnou penetrací a s variabilním projevem např. u mainských mývalích koček. To znamená, že gen se neprojeví vždy a že se jeho projev různí v závislosti na tom, jak brzy se choroba objeví. Odhaduje se, že 10 - 15 % mainských mývalích koček má HCM.

Které kočky mohou onemocnět HCM?
Nejčastěji se HCM vyskytuje u koček těchto plemen - Mainská mývalí, Ragdoll, Norská lesní, Sibiřská, Britská krátkosrstá i dlouhosrstá, Sphynx, Devon rex a German Rex. Existuje rovněž rostoucí tendence k HCM u jinýh plemen koček - Siamská, Barmská, Burmila, Bengálská a Perská. Samozřejmě se týká rovněž koček Evropských (i "střešáků").
Jak rozpoznat HCM?
Pokud je slyšitelný srdeční šelest u mladé kočky (1-6 let), je nutné podrobné kardiologické vyšetření, které identifikuje příčiny šelestu. Kočka by se měla podrobit EKG vyšetření 
(někdy je možné od tohoto vyšetření upustit, jestliže kočka nemá arytmii, vyšetření mnoho nepomůže diagnóze HCM), RTG hrudníku (kromě hodnocení velikosti srdce se hodnotí také plíce) a nejdůležitější test - echo srdce. Echokardiografické vyšetření pomůže určit, jestli kočka nemá srdeční vady, změřit tloušťku stěny levé komory a mezikomorové přepážky, velikost levé předsíně a za pomocí speciálního zobrazení, tzv. "dopplerem", určit rychlost, směr a typ průtoku krve aortou, plícní tepnou a přes atrioventrikulární chlopeň (mezi síní a komorou). Echokardiografické vyšetření je nyní diagnostickým standardem pro vyšetření srdečních chorob u koček. Starší kočky (nad 8-10 let) by měly mít navíc změřen krevní tlak a stanovenou hladinu hormonů štítné žlázy.

Je kardiomyopatie vrozená vada?
Kočka nemocná HCM se nenarodí s touto nemocí, tedy z klinického pohledu nejde o klasickou srdeční vadu, ale vzhledem k potvrzené dědičnosti a v současné době zjištění jediného genu odpovědného za abnormální změny srdečního svalu, můžeme HCM považovat za genetikou vadu (v současnosti jen u dvou plemen - Mainská mývalí a Ragdoll). Kočky se narodí s chybnou genetickou výbavou, ale vývoj této nemoci je velmi pomalý. Často se první příznaky onemocnění projeví až po 12-24 měsících života, někdy i později. Stává se, že nemoc objevíme ve věku 5-6 let. Proto, zvláště u plemen s rizikem onemocnění, je důležité pravidelné kardiologické vyšetření (především echokardiografické) v intervalech 12-24 měsíců provedené specialistou kardiologem. Toto vyšetření má velký význam pro budoucí chovné linie.

Lze HCM vyléčit?
Není to nemoc, která by se dala úplně vyléčit. V současné době existuje několik typů účinných léků, které zodpovědně vybrané po důkladném kardiologickém vyšetření, významně prodlouží život kočce a především zlepší kvalitu jejího života. V závislosti na typu příznaků a výsledcích dalších testů, zejména echokardiografie, podávají se diuretika, betablokátory, inhibitory vápníkovýh kanálů a také/nebo ACE inhibitory. Vhodné léky se podávají individuálně podle potřeb kočky a jejího aktuálního klinického stavu.
 
Jak dlouho žije kočka s HCM?
Pokud je nemoc zjištěna včas, můžeme takové kočce prodloužit život dokonce o 2-4 roky. Ale vyžaduje to pravidelný kontakt s lékařem i kardiologem, kteří budou vhodným způsobem upravovat léčbu a také provádět pravidelně (každých několik měsíců) krevní test. Zvláště důležité je provádění kontrolních vyšetření krve na funkci ledvin (močovina, kreatinin, draslík) současně s vyšetřením krevního obrazu.
Kočky, u kterých byla nemoc zjištěna později, mají prognózu mnohem horší, kočky s tekutinou v hrudníku nebo po ischemických příhodách (po částečném nebo úplném ucpání tepny) mají průměrnou dobu přežití několik týdnů až několik měsíců
Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?
Na rozdíl od kardiomyopatie vzniklé nedostatkem taurinu, HCM není způsobena nedostatky ve výživě. Blíže nespecifikované změny na srdci vznikají vlivem chybné funkce genů, které kódují proteiny v buňkách srdečního svalu. Nyní byl u koček nalezen jeden takový gen, který se nazývá MyBPC3 a bylo zjištěno, že tento gen, je-li zmutovaný (čili vadný), může způsobovat (obvykle společně s dalšími geny) onemocnění srdce. Neděje se tak vždy a není známo, za jakých okolností se u koček se zmutovanými geny nemoc rozvine nebo nerozvine.


Doporučení

První vyšetření by mělo být provedeno ve věku 1 rok, před tím, než je kočka použita v chovném programu. Další vyšetření jsou doporučitelná každoročně až do věku 3 let. Poté se vyšetření doporučuje ve věku 5 let. U koček, kde je vyšetření ekvivokální (podezřelý výsledek - v tzv. šedé zóně) nebo mají příbuzné, u kterých bylo diagnostikováno HCM, lze doporučit vyšetření i v pozdějším věku.

Výsledky vyšetření

Normální srdce: kočka se statutem normální srdce na základě vyšetření a bez blízkých příbuzných, kteří by byli diagnostikováni s HCM, může být použita v chovu s ohledem na HCM.

Diagnostikovaná s HCM: kočky diagnostikované s HCM jakéhokoliv stupně by neměly být použity v chovu.

Kočka s ekvivokálním výsledkem (podezřelá): podezřelá znamená, že během vyšetření bylo na srdci nalezeno něco, co není "normální", ale v době vyšetření není známo, zdali se jedná o HCM. Tato anomálie může být způsobena dalšími příčinami, jako je vysoký krevní tlak, hypertyreóza atd. Kočka může mít abnormální parametry měření (v tzv. šedé zóně), kdy nelze jednoznačně určit, zdali se jedná o HCM či nikoliv.

U koček, které mají podezřelý výsledek vyšetření, by se mělo postupovat následovně:

Podezřelá, mladší než 2 roky: pokud je kočka v době vyšetření mladší než 2 roky, není doporučeno použití této kočky v chovu. Místo toho by mělo být provedeno další vyšetření poté, co kočka dosáhne věk 2 let.

Podezřelá, 2 - 3 roky: pokud je kočka ve věku 2 - 3 roky, když je prováděno vyšetření, chov by měl být plánován, jen pokud je to absolutně nezbytné, pokud kočka neměla žádné potomstvo dříve. Druhý partner by měl mít samozřejmě normální srdce a neměl by mít žádné blízké příbuzné, kteří byli diagnostikováni s HCM. Tato koťata by neměla být použita v chovném programu s časovým omezením. Tento zákaz nepoužít koťata pro chov může být vzat zpět, pokud rodič s vysokým stupněm rizika má normální srdce nebo je stále podezřelý v dalším testu ve věku 3 roky.

Podezřelá, starší jak 3 roky: pokud kočka byla starší jak 3 roky, když bylo prováděno vyšetření, kočka může být použita v chovném programu, ale musí být pářena pouze s takovou, která má normální srdce a která nemá žádné blízké příbuzné diagnostikované s HCM.

Vyšetření koček musí být prováděno pouze pomocí kvalitního ultrazvuku a kardiologické sondy, která zhotoví snímky v odpovídající kvalitě.

Autor:

MVDr. Michal Fiedler - www.veterinaslany.cz

www.niziolek.com.pl/


 

 

Skríning by měl obsahovat opakované echokardiografické vyšetření, archivaci výsledků a po vhodné době cca. 5 let provést analýzu výsledku včetně analýzy rodokmenů s jasnými doporučeními, kterou linii v chovu potlačit, resp. která kombinace linií je vitální a naopak.

MVDr. Peter Scheer