Genetické vady

Pod pojmem genetické vady rozumíme dědičné nežádoucí odchylky od standardního fenotypu ( vnějšího vzhledu), které buď snižují životaschopnost jedince nebo omezují konkurenceschopnost mezi příslušníky vlastního druhu. Jiné odchylky u standardních plemenných zvířat snižují jejich hodnocení, resp. omezují až vylučují jejich použití v chovu.

Geneticky podmíněné choroby a defekty jsou např.:

Zálomek Výrazné zakřivení až zahnutí posledních ocasních obratlů, vychýlení linie v celé délce ocasu do stran. Toto vychýlení je pevné a při pohmatu mevymizí. Deformací je i nepravidelný tvar obratlů nebo nepohyblivá spojení. Deformity ocasu jsou podmíněny geneticky-recesivně.

Kýla Pupeční kýla je kosmetická vada. Jedná se o slabost svalstva stěny brišní v pupečním prstenci. Někdy je téměř neznatelná. Kočky s kýlou by neměly být použity dále v chovu a měly by být kastrovány.

Hluchota  často ve vazbě na bílou barvu

Choroby a defekty, u nichž se rodí disposice k nim, jsou např.:

Šilhání je podmíněno většinou polygeneticky. Prakticky je neléčitelné, neoperabilní. Šilhající kočky není vhodné rozmnožovat. Nesprávným  propojením oka s mozkem vzniká rozmazaný obraz. Jako snaha o vyrovnání handicapu se vyvine šilhání.

Předkus a nepravidelné utváření čelisti

Zánět dělohy

Slzení očí je zhoršující se vada, kdy trvalé slzení očí a výtok z nich může být způsobeno nedostatečným utvořením očních víček, neprůchodností slzných kanálků. Vada je podmíněna polygeneticky.