Genetické vady

Pod pojmem genetické vady rozumíme dědičné nežádoucí odchylky od standardního fenotypu ( vnějšího vzhledu), které buď snižují životaschopnost jedince nebo omezují konkurenceschopnost mezi příslušníky vlastního druhu. Jiné odchylky u standardních plemenných zvířat snižují jejich hodnocení, resp. omezují až vylučují jejich použití v chovu.

Genetické vady se objevují v kazdém zivém organismu. Nekteré genetické vady jsou neskodné, zatímco jiné jsou zivot ohrozující. Genetické nebo dedicné vady nejsou stejné jako vrozené vady. Dedicné vady predávají rodice potomkum. Vrozené vady mohou být genetické, ale mohou být také zpusobeny vnejsími vlivy. Pokud matka onemocní behem tehotenství nebo pokud je behem tehotenství vystavena toxickým látkám, muze to ovlivnit rust a vývoj embrya.

Pokud se narodí vrh kotat a nekteré z nich mají abnormality, muzete casto ríci, ze tyto abnormality jsou vrozené nebo dedicné. Pokud kotata mají stejnou abnormalitu (napr. zálomky na ocasu), pak je velmi pravdepodobné, ze je to dedicné. Pokud vsak má vrh nekolik kotátek s abnormalitami, ale abnormality jsou odlisné (napríklad jeden se zalomeným ocasem, jeden s rozstepem patra a jeden s rozstepem pátere), pak tyto abnormality jsou pravdepodobne zpusobeny vnejsími vlivy. Kotata nejsou v deloze ve stejném stádiu vývoje. Takze kdyz tehotná kocka prijde do kontaktu s toxickou látku, jed bude mít vliv na kazdé kote na jiném míste. To muze zpusobit na kazdé kote ruzné úcinky.

Dedicnost je rozdelena na dominantní a recesivní geny. To znamená, ze pokud získáte jeden dominantní a jeden recesivní gen pro jeden znak, dominantní gen bude viditelný a recesivní gen bude potlacen. Tím se stává nositelem znaku, který lezí na recesivním genu.

Existují vady spojené s pohlavím a vady, které nejsou s pohlavím spojeny. Nemoci, které nejsou spojené s pohlavím se nazývají "autosomální", defekty spojené s pohlavím se nazývají "X-linked". Je tomu tak proto, ze defekty spojené s pohlavím jsou umísteny na chromozomu X, zeny mají dva chromozomy X, zatímco muzi mají pouze jeden. Kdyz je vada recesivní a sexuálne spojená, pak muzi mají vetsí sanci nez zeny, ze onemocní. Zeny by musely mít recesivní gen na obou chromozomech X, zatímco u muzu stací jeden.

Nekteré dedicné nemoci jsou specifické pro plemeno, jiné se vyskytují u více plemen a nekteré u více nez jednoho druhu. Ackoliv se ríká, ze nekterá plemena mají velmi casto dedicnou vadu, není to vzdy pravda. Je mozné, ze onemocnení se skutecne vyskytuje pouze u jednoho nebo dvou (príbuzných) plemen, ale muze se stát také to, ze chovatelé plemene A delají testy pro urcitou chorobu a chovatelé plemene B netestují jejich zvírata. To automaticky znamená, ze postizená zvírata se casteji nacházejí v plemeni A nez v plemeni B. Ale to neznamená, ze v plemeni B nedojde k této vade a ze plemeno B je zdravejsí nez plemeno A. Chovatelé plemene B si nikdy nemohou být jisti, zda jejich plemeno má tuto vadu. Koneckoncu netestují ji.

 

Geneticky podmíněné choroby a defekty jsou např.:

Zálomek Výrazné zakřivení až zahnutí posledních ocasních obratlů, vychýlení linie v celé délce ocasu do stran. Toto vychýlení je pevné a při pohmatu mevymizí. Deformací je i nepravidelný tvar obratlů nebo nepohyblivá spojení. Deformity ocasu jsou podmíněny geneticky-recesivně.

Kýla Pupeční kýla je kosmetická vada. Jedná se o slabost svalstva stěny brišní v pupečním prstenci. Někdy je téměř neznatelná. Kočky s kýlou by neměly být použity dále v chovu a měly by být kastrovány.

Hluchota  často ve vazbě na bílou barvu

Choroby a defekty, u nichž se rodí disposice k nim, jsou např.:

Šilhání je podmíněno většinou polygeneticky. Prakticky je neléčitelné, neoperabilní. Šilhající kočky není vhodné rozmnožovat. Nesprávným  propojením oka s mozkem vzniká rozmazaný obraz. Jako snaha o vyrovnání handicapu se vyvine šilhání.

Předkus a nepravidelné utváření čelisti

Zánět dělohy

Slzení očí je zhoršující se vada, kdy trvalé slzení očí a výtok z nich může být způsobeno nedostatečným utvořením očních víček, neprůchodností slzných kanálků. Vada je podmíněna polygeneticky.